Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas William C. Campbell och Satoshi Ōmura for upptäckten av läkemedlet Avermectin och till Youyou Tu for upptäckten av läkemedlet Artemisinin.

Fantastisk effekt

Avermectin har utvecklats till läkemedlet Ivermectin och används framförallt mot masksjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Artemisinin är i dag det viktigaste läkemedlet mot malaria. Flodblindhet, elefantiasis och malaria drabbar i första hand de fattigaste i världen och är bidragande orsaker till att fattigdom inte kan utrotas. Dessa läkemedel har sammantaget haft en fantastisk effekt på folkhälsan i världen genom att de förhindrar både lidande och dödsfall.

Stora folksjukdomar

Flodblindhet är en av de ledande orsakerna till blindhet i världen. Elefantiasis ger stora svullnader speciellt i benen som leder till svårigheter att gå och stå. Båda sjukdomarna smittar genom insektsbett. Malaria är världens dödligaste parasitsjukdom. Den sprids via myggor och orsakar årligen omkring en halv miljon dödsfall. De flesta som dör av malaria är små barn i Afrika söder om Sahara.

Ny jordbruksmark

William C. Campbell och Satoshi Ōmura upptäckte Avermectin under arbetet med att isolera verksamma läkemedel från bakterier i jord. Ivermectin är grundstenen i arbetet med att kontrollera flodblindhet och tillsammans med medlet Albendazole möjliggörs också kontroll av elefantiasis. Sjukdomarna bekämpas genom att alla som bor i områden där smitta förekommer får behandling en gång per år. Under 2014 behandlades 248 miljoner människor med Ivermectin och flera miljarder tabletter har distribuerats de senaste 20–30 åren. Detta har lett till att 600 000 fall av blindhet har förhindrats samt att 250 000 kvadratkilometer land som tidigare inte var beboeliga på grund av risk för flodblindhet nu kan brukas och ge mat till 17 miljoner människor. Dessutom har över 2 miljoner fall av allvarlig elefantiasis förhindrats.

Effektiv malariabehandling

Youyou Tu forskar på traditionell kinesisk medicin och upptäckte flera gamla recept inom traditionell medicin som använde örten Artemesia annua. Extrakt från örten visade sig vara mycket verksamt mot malaria. Snabb tillgång till behandling räddar liv men resistensutveckling var tidigare ett hot mot detta. Artemisinin, tillsammans med snabbare diagnostik, användandet av myggnät och bättre kontroll av malariamyggan har minskat antalet dödsfall i malaria med 60 procent sedan år 2000, under samma period har mer en 1 miljard människor fått Artemisinin mot sjukdomen. Artemisinin är nu en del av standardbehandlingen for malaria i stora delar av världen, också i Sverige.

Ivermectin är en viktig bricka i Världshälsoorganisationens ambition att eliminera elefantiasis som folkhälsoproblem före 2020 och flodblindhet före 2025. Med hjälp av bland annat Artemisinin är målet att minska antalet dödsfall av malaria med ytterligare 90 procent före 2030.

Vi gratulerar William C. Campbell, Satoshi Ōmura och Youyou Tu till priset.

Läs mer

Information om priset på Nobelförsamlingens webbplats

Kategori: Nyhet