Studien är en uppföljning av Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, som är en av världens största befolkningsstudier om spel om pengar, spelproblem och hälsa med uppföljning över tid. Den senaste mätningen av omfattningen av spelande och spelproblem i Sverige genomfördes för ungefär sju år sedan, 2008/2009.

Den nya prevalensstudien kommer att ge oss aktuell kunskap om förekomsten och utvecklingen av spelande och spelproblem i Sverige. Syftet är även att se hur spel om pengar är kopplat till andra områden i människors liv, som sociala relationer, allmän hälsa eller familjesituation. Totalt har 21 000 slumpvis utvalda personer bjudits in att delta. De första resultaten kommer att presenteras i slutet av 2016.

Studien planeras att följas upp vid ytterligare två tillfällen under de kommande fyra åren. Resultaten kommer ha betydelse i samhällets arbete med att förebygga spelproblem.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen och Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick och insamling av svar.

Läs mer

Mer om Swelogs nya prevalensstudie
Swelogs tidigare studier

För mer information om spel och förebyggande arbete mot spelproblem, besök Folkhälsomyndighetens kunskapswebb för spelfrågor på www.spelprevention.se

Kategori: Nyhet