I år var smittskyddsenheten i Uppsala värd för mötet som hölls 6–8 oktober i Bålsta.

Smittskyddsenheterna delade erfarenheter om större utbrott och andra händelser under året, bland annat ett stort utbrott av salmonella och smitta med meningokocker under ett internationellt scoutläger. Det kraftiga utbrottet av harpest i framför allt Norrbotten diskuterades också, liksom bland annat handläggningen av fall av difteri och fall av rabies hos importerad hund.

Detta är första året som Folkhälsomyndigheten har det samlade ansvaret för det nationella smittskyddet. Under mötet presenterade vi en del av våra erfarenheter från året. Vi hade också längre presentationer om vad vi gör inom områdena beredskap och vaccinationer samt vad som händer med utvecklingen av nationell samordning av laboratorieresurser av relevans för operativt smittskydd och klinisk mikrobiologi.

Utöver detta årliga möte finns ett löpande nära samarbete mellan landets smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten. En just nu aktuell fråga är att på bästa sätt samverka kring stödet till nyanlända flyktingar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktig god folkhälsa för denna grupp.

Folkhälsomyndigheten tackar för ett givande möte.

Här finns presentationer från mötet (länk borttagen 2019-04-15)

Kategori: Nyhet