I en ny rapport presenterar Folkhälsomyndigheten resultaten av en elvaårsuppföljning av personer som hade eller hade haft spelproblem vid en undersökning 1998. De har jämförts med en grupp personer som vid samma tid inte hade erfarenhet av sådana problem.

Studien är en del av den fleråriga befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs), Syftet med elvaårsuppföljningen var att undersöka förändringar när det gäller spel om pengar, spelproblem, hälsa och socio-ekonomisk status i de båda grupperna. Ett annat syfte var att undersöka vilka faktorer som kan förutsäga kvarvarande spelproblem.

Två av tre personer i gruppen som hade spelproblem vid första mättillfället hade inte några tecken på sådana problem elva år senare.

Men samtidigt visade resultaten att personerna i denna grupp:

  • fortsatt spelade mer än jämförelsegruppen totalt sett
  • hade en högre förekomst av mer allvarliga spelproblem
  • hade fler tecken på nedsatt psykisk hälsa
  • oftare hade riskabla alkoholvanor

Däremot fanns inga skillnader i fysisk hälsa mellan grupperna. Det fanns heller inga tydliga inkomstskillnader, även om fler i spelproblemgruppen såg sin ekonomi som ansträngd och även om det var fler i den gruppen som någon gång hade varit arbetslös eller fått försörjningsstöd under uppföljningstiden.

Risken för kvarvarande spelproblem var delvis kopplat till spelvanorna vid bastidpunkten, 1998. De personer som då spelade för stora summor, spelade på spel med hög riskpotential eller hade pågående spelproblem hade i större utsträckning än personerna i jämförelsegruppen spelproblem också elva år senare. Uppväxtfaktorer, som avsaknad av en socialt stabil eller känslomässigt trygg uppväxt, riskabla alkoholvanor och en tidigare storvinst ökade också risken för spelproblem senare.

Läs mer

Läs rapporten Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem

Mer information om Swelogs befolkningsstudie finns här

Kategori: Nyhet