Det övergripande målet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att ge ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket presenterar en gemensam årsrapport över utfallet för fjolåret.

Hög vaccinationstäckning

Vaccinationstäckningen fortsätter att vara hög. Över 97 procent av barn födda 2011 var vaccinerade mot sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Över 95 procent av eleverna i årskurs 6 var vaccinerade med två doser av vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Sverige uppfyller därmed ett av WHO:s delmål för att eliminera mässling.

– Det är glädjande att vi har så goda förutsättningar att hålla en rad allvarliga sjukdomar under kontroll tack vare att så många väljer att vaccinera sina barn, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I fjol var 82 procent av flickorna födda 1999–2002 vaccinerade med minst en dos mot HPV, humant papillomvirus, som kan orsaka bland annat livmoderhalscancer.

Utbrott av kikhosta

Trots god vaccinationstäckning ökade förekomsten av kikhosta kraftigt under 2014 och var den högsta sedan 2007. Antalet fall bland spädbarn trefaldigades jämfört med 2013, till 121 rapporterade fall. Flera barn behövde sjukhusvård och två ovaccinerade barn avled.

– Det är de ovaccinerade yngsta spädbarnen som drabbas hårdast av kikhosta. Därför är det viktigt att sjukvården är uppmärksam och noga med att ta prover på vuxna och äldre syskon med långvarig hosta, säger Tiia Lepp.

Förekomsten av invasiv pneumokocksjukdom minskade i alla åldersgrupper, även bland vuxna, vilket talar för en indirekt effekt av barnvaccinationsprogrammet. Antalet rapporterade fall av mässling var betydligt lägre år 2014 än 2013, men flera små utbrott relaterade till importsmitta inträffade.

Säkra vacciner

Läkemedelsverket har följt upp alla inrapporterade biverkningar under 2014. Genomgången av de inrapporterade biverkningarna visar att vaccinerna har en god säkerhetsprofil. De vanligaste inrapporterade biverkningarna var feber samt lokal svullnad och smärta på injektionsstället.

Fakta om vaccinationsprogrammet:

Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • allvarlig sjukdom av Haemofilus influenzae (Hib)
  • allvarlig sjukdom av pneumokocker
  • mässling
  • röda hund
  • påssjuka
  • infektion med HPV (endast flickor).

Därtill erbjuds barn i definierade riskgrupper även vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker inom det riktade vaccinationsprogrammet.

Läs rapporten Barnvaccinationsprogrammet 2014 - Årsrapport (länk borttagen 2020-06-01)

Läs Läkemedelsverkets information

Kontakt Läkemedelsverket

Agneta Aust Kettis, utredare, 018-17 46 00

Kategori: Nyhet