Priset, som kommer från Svenska Brukarföreningen (SBF), tilldelas en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör SBF:s medlemskollektiv.

– Det känns väldigt hedrande och roligt att få ta emot det här priset. Tanken med vår vägledning är att den ska användas för att öka förutsättningarna för en mer jämlik hälsa som stärker hela samhällsutvecklingen, och för att öka allas möjlighet till ett liv utan allvarliga eller dödliga infektionssjukdomar, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

I motiveringen skriver föreningen bland annat: "Folkhälsomyndigheten får årets Brukarvänpris för dess förmåga att sakligt och kunskapsbaserat lyfta fram en strategi som fungerar för en sårbar och utsatt målgrupp".

Vägledningen publicerades i januari och fick stor uppmärksamhet. Den rekommenderar ett strukturerat sätt att arbeta hälsofrämjande för att förhindra smittspridning av svåra och ibland livshotande infektionssjukdomar hos personer som injicerar droger. En rad åtgärder inom ramen för så kallade lågtröskelverksamheter har vetenskapligt visad effekt, exempelvis:

  • sprutbytesprogram
  • testning och rådgivning
  • vaccination
  • annan grundläggande och individanpassad vård och omsorg
  • möjlighet att på ett bra sätt hänvisas vidare till andra stödjande insatser.

Fakta i korthet:

Cirka 8 000 personer injicerar droger i Sverige. Bland dem hade mer än hälften börjat med droger vid 14–15 år (medianålder), och hälften hade injicerat första gången vid 18–19 år.

Varje år smittas cirka 800 personer i Sverige med hepatit C via injektionsverktyg. Hälften av dem som delar injektionsverktyg beräknas kunna få hepatit C inom 2 år och inom 6–9 år kan upp till åtta av tio blivit smittade.

Medianåldern bland dem som rapporteras ha hepatit C är idag 35 år, vilket pekar på att infektionen upptäcks sent.

Läs mer:

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger

Kategori: Nyhet