Hälsoministeriet i Saudiarabien vidtar varje år en rad åtgärder för att skydda pilgrimer från smitta. För den som vill söka ett visum för att delta i Hajj finns särskilda krav och rekommendationer. Bland annat avråds äldre, svårt sjuka, gravida och barn från att genomföra Hajj.

Vaccin skyddar

Den som söker visum måste också ha tagit vissa vaccinationer. Vilka vaccinationer det rör sig om varierar beroende på ålder och vilket land personen som söker visum kommer från. För svenska förhållanden är det speciellt kravet på meningokockvaccin som man måste komma ihåg och dessutom rekommenderas influensavaccin. Besökare rekommenderas att kontrollera alla rutinvaccinationer som polio, MPR, stelkramp, difteri och kikhosta.

Pågående utbrott av mers i Saudiarabien

Middle east respiratory syndrome (mers) är en virusorsakad luftvägsinfektion som kan ge mycket svår sjukdom. Den identifierades i Saudiarabien 2012 och har orsakat sjukdomsfall i ett flertal länder på arabiska halvön. WHO avråder inte från resa i området, men det är bra att vara medveten om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga smitta.

Försiktighetsåtgärder

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller våtservetter, alternativt använd handdesinfektion om det inte finns synlig smuts.
  • Undvik kontakt med djur, i synnerhet kameler. Skydda dig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymtom.
  • Rådfråga läkare inför resa om du har någon kronisk sjukdom som kan öka risken att insjukna i svår sjukdom.
  • Undvik närkontakt med sjuka människor, eller med andra människor om du själv blir sjuk.
  • Om du inte känner dig frisk när du kommer hem, kontakta sjukvården per telefon och berätta om din resa, så att du vid behov kan hänvisas till rätt mottagning.
  • Om du insjuknar med luftvägssymtom, feber och hosta under resan, eller upp till två veckor efter hemkomsten, informera sjukvården tydligt om i vilket område du har rest.

Läs mer

Information från Hälsoministeriet i Saudiarabien
Information om sjukdomen mers

Kategori: Nyhet