Antal rapporterade TBE-fall per månad 2011-2014 samt t.o.m. augusti 2015
Antal rapporterade TBE-fall per månad 2011-2014 samt till och med augusti 2015.

Under augusti i år anmäldes 83 TBE-fall, vilket kan jämföras med i snitt 56 fall under samma månad de senaste 10 åren. Den 31 augusti hade totalt 140 fall rapporterats in under året.

De flesta fallen har som vanligt smittats i de östra delarna av landet, utmed Mälaren och Östersjön i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

Eftersom fästingarna kommer att vara aktiva tills temperaturen sjunker under 5 grader är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda sig mot dem när man vistas ute i naturen i riskområden.

Läs mer

Information om TBE och hur man skyddar sig mot fästingar

Läs mer om vaccin mot TBE

Kategori: Nyhet