En farhåga när vaccinet mot HPV kom var att deltagandet i screening för cellförändringar skulle minska. Som en del av den nationella planen för uppföljning av HPV-vaccination i Sverige har Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska Institutet genomfört en registerstudie av HPV-vaccinerade kvinnors deltagande efter inbjudan till den gynekologiska cellprovskontrollen i landet. Studien innefattade kvinnor födda 1977–1987 som inbjöds till screening och följdes under åren 2006–2012. I den studerade åldersgruppen fick majoriteten av de som ville vaccinera sig själva bekosta vaccinet. Idag erbjuds alla flickor i årskurs 5 eller 6 HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Sammanfattat visar studien att:

  • HPV-vaccination kunde kopplas till ett statistiskt signifikant högre deltagande i gynekologisk cellprovskontroll i Sverige bland kvinnor över 23 års ålder.
  • Det mesta av det ökade deltagandet verkar i de statistiska modellerna förklaras av att kvinnor som är HPV-vaccinerade i den här åldersgruppen kommer från en socioekonomiskt mer privilegierad bakgrund än den genomsnittliga befolkningen. När man justerar för socioekonomiska faktorer är deltagandet ungefär lika i de bägge grupperna, men fortfarande högre bland vaccinerade i vissa analyser.

De flickor som vaccinerats inom vaccinationsprogrammet i Sverige har ännu inte har nått upp till den ålder då screening för cellförändringar börjar. Ytterligare uppföljning kommer därför att behövas för att kunna studera sambandet mellan HPV-vaccination och deltagande i gynekologisk cellprovtagning över längre tid, och för att tidigt kunna uppfatta om trenden skulle vända. Än så länge kan vi i Sverige endast observera positiva kopplingar mellan HPV-vaccination och deltagande i screening.

Fakta om cellprovtagning

Alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 64 år bjuds in till regelbunden gynekologisk cellprovtagning för att upptäcka cellförändringar och skydda sig mot livmoderhalscancer. Det är viktigt att delta i screeningen även om man är vaccinerad eftersom vaccin inte skyddar mot alla typer av HPV som orsakar livmoderhalscancer.

Kontakt med ansvarig forskare på KI

Karin Sundström, karin.sundstrom@ki.se

Läs mer

Information om HPV-infektion

Läs artikeln i Plos One (engelska) Herweijer et al,

Kategori: Nyhet