Två barn, 4 år och 10 månader gamla, insjuknade med förlamning orsakad av en vaccinstam av polio typ 1 den 30 juni respektive 7 juli 2015. Båda fallen är från Transkarpatien i sydvästra Ukraina, som ligger vid gränser till Rumänien, Ungern, Slovakien och Polen.

Risken för spridning och utbrott av polio har under flera år bedömts vara hög i Ukraina på grund av en långvarig låg vaccinationstäckning i landet. I fjol uppskattades bara hälften av barnen vara vaccinerade mot polio och andra sjukdomar.

Om vaccinderiverade poliovirus

Poliostammar som har sitt ursprung i det levande försvagade orala poliovaccinet (OPV), så kallade vaccinderiverade poliovirus (cVDPV), kan cirkulera i populationer med låg vaccinationstäckning. Dessa vaccinstammar kan i sällsynta fall genetiskt förändras och återfå sin sjukdomsframkallande förmåga och då orsaka förlamningar hos ovaccinerade personer. Detta är ovanligt. Hittills i år har totalt 10 fall av cVDPV rapporterats, i fjol 34.
I Sverige har avdödat poliovaccin använts sedan 1957, från detta vaccin kan inte cVDPV utvecklas och det avdödade vaccinet skyddar mot cVDVP.

WHO:s riskbedömning

Enligt WHO har implementering av nationella vaccinationskampanjer för att stoppa smittspridningen nu högsta prioritet. På grund av den låga vaccinationstäckningen skattar WHO risken för fortsatt spridning av cVDPV i Ukraina som hög. Risken för smittspridning utanför Ukraina bedöms däremot för närvarande vara låg.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

Det är viktigt att resande till länder där poliovirus cirkulerar har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått en grundvaccination bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Totalt fem vaccindoser ger ett gott skydd för hela livet.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Hög vaccintäckning samt att vi använder ett så kallat avdödat vaccin gör att det inte finns någon risk för spridning av vare sig vildtypspolio eller cVDPV i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att övervaka och utesluta poliovirus.

Läs mer

WHO:s vaccinationsrekommendationer inför resor (engelska)

Polio är fortfarande ett internationellt hot

Information från WHO (engelska)

Information från ECDC (engelska)

Kategori: Nyhet