Agenda 2030 är FN:s nya hållbarhetsmål. På konferensen i Göteborg diskuteras hur Agenda 2030 kan bidra till att stärka en socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige. Flera paneldiskussioner, seminarier och workshops kommer att genomföras inom olika områden. Konferensen vänder sig till förtroendevalda, tjänstemän och andra verksamma inom offentlig sektor, civilsamhällets organisationer, näringslivet och akademin med särskilt intresse för Agenda 2030 och social hållbarhet.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) arrangerar konferensen, som hålls på Gothia Towers, tillsammans via sitt gemensamma forum Mötesplats social hållbarhet.

Läs mer

Program och anmälan på sajten för Mötesplats social hållbarhet (länk borttagen 2019-08-01)

Mer info om Agenda 2030 på regeringens hemsida

Kategori: Nyhet