Efter ett par år med något färre TBE-fall, ökade antalet förra året åter igen. Under 2015 anmäldes totalt 268 fall, vilket är ungefär på samma nivå som under toppåren 2011–2012.

Figur 1: Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996–2015

Figur 1: Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996–2015Figur 1: Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1996–2015

Regionala skillnader

Majoriteten av fallen 2015 anmäldes som vanligt från Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. De flesta av dessa personer hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren. TBE finns dessutom fläckvis spritt i flera delar av resten av södra och mellersta Sverige. Människor smittades från Skåne i söder till Gävleborgs län i norr.

Figur 2: De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittats

Figur 2: De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittatsFigur 2: De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittats

Vädret kan påverka

Sedan år 2000 har TBE-incidensen ökat signifikant i princip i samtliga län där infektionen förekommer. Ökningen av antalet TBE-fall beror sannolikt på en kombination av olika faktorer. Att många personer blev sjuka just 2015 kan bland annat ha berott på att sommarvädret troligen var optimalt både för virusspridning och utevistelse för människor.

Det var som vanligt en större andel män, 62 procent, än kvinnor bakom de rapporterade fallen av TBE. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40–79 år, men spridningen var stor, från 9 månader till 89 år. TBE-säsongen startade i april och pågick till mitten av november, men den stora toppen inföll i likhet med tidigare år under augusti.

Tid för vaccinering

Även om det ännu inte har anmälts några TBE-fall hittills under våren 2016 är det nu hög tid för de personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till vaccination inför årets fästingsäsong. Detta i enlighet med de regionala smittskyddsenheternas rekommendationer.

Skydd mot fästingar

Fästingar brukar trivas i gräs och buskar, särskilt där det är fuktigt. Det går att minska risken att bli biten av en fästing genom att:

  • Använda stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften, samt en skjorta som är nedstoppad innanför byxlinningen.
  • Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder.

Inspektera hela kroppen varje dag efter vistelse i fästingområde. Hos barn sitter fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet.

Läs mer

Sjukdomsinformation om TBE och om skydd mot fästingar och smitta

Information om TBE-vaccination

Kategori: Nyhet