Internationella Malariadagen uppmärksammas den 25 april varje år. Syftet är att öka medvetenheten om sjukdomsbördan malaria orsakar i världen och att arbeta för förbättrade behandlings- och diagnosmetoder. Temat i år är "End malaria for good" vilket reflekterar visionen om en malariafri värld som beskrivs i Världshälsoorganisationens strategiplan "Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030".

Malaria är en potentiellt livshotande parasitsjukdom som sprids till människa via myggor. Miljontals människor insjuknar varje år, och man räknar med att det fortfarande dör över 400 000 människor årligen, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara.

Stora framsteg har dock gjorts internationellt, inte minst i Europa. 1995 rapporterades det över 90 000 fall av malaria i WHO:s Europaregion. Man har nu helt lyckats stoppa spridningen och under 2015 rapporterades inte ett enda fall av personer som smittats inom regionen. I Sverige rapporterades 250 fall av malaria under 2015 men samtliga hade smittats utomlands.

Läs mer

WHO:s sajt om Internationella Malariadagen (länk borttagen)

Kategori: Nyhet