Sverige har deltagit i den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor sedan 1985.

Den senaste undersökningen visar att de flesta skolbarn överlag tycker att de har det bra och skattar sin hälsa som god. Men samtidigt ses en oroande ökning av rapporterade besvär som återkommande nedstämdhet, magont, huvudvärk och andra psykosomatiska besvär hos tonåringarna.

Bland 15-åriga flickor är nu andelen som rapporterar psykosomatiska besvär hela 57 procent, den största sedan studien började.

Den psykiska ohälsan har ökat mer i Sverige än i andra länder under de senaste åren. Från att ha legat nära genomsnittet placerar sig Sverige nu på plats 8 av 42 i listan över störst förekomst av psykisk ohälsa bland de länder som deltar i undersökningen.

Samma utveckling syns inte i andra nordiska länderna. Tvärtom återfinns Norge, Danmark och Finland nu bland de fem länder med lägst förekomst av psykisk ohälsa.

För att diskutera resultaten och tänkbara orsaker till utvecklingen i Sverige arrangerar Folkhälsomyndigheten ett seminarium den 14 juni. Medverkar gör bland andra:

  • Joanna Inchley, internationell koordinator för studien Skolbarns hälsovanor, Skottland
  • Aixa Aleman-Diaz, rådgivare, internationella centret för Skolbarns hälsovanor, Skottland
  • Kerstin Evelius, nationell samordnare för statens insatser på området psykisk hälsa, Socialdepartementet
  • Företrädare för Skolbarns hälsovanor från Norge, Finland, Danmark och Sverige
  • Petra Löfstedt, Folkhälsomyndigheten, ansvarig för Skolbarns hälsovanor i Sverige.

Seminariet spelas in och kan ses i efterhand på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Läs mer om den internationella jämförelsen i Skolbarns hälsovanor

Se filmer och dokumentation om tidigare seminarier i serien om ungas psykiska hälsa (länk borttagen 2020-01-03)

Kategori: Nyhet