Drogfokus arrangeras vartannat år och vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). I år står Uppsala universitet och Uppsala kommun för värdskapet. Konferensen behandlar frågor från flera olika discipliner, från behandling och prevention till brottsbekämpning. På så sätt ger den en unik helhetsbild av det arbete som görs på området.

��� Vi kommer att diskutera de kommersiella intressenas gränsöverskridande påverkansarbete, ANDT-arbete kopplat till flykting- och jämlikhetsfrågorna, vägledning av det regionala och lokala arbetet i regeringens nya ANDT-strategi, och mycket mer. Varje deltagare kan på flera sätt under konferensen aktivt bidra till lösningar på aktuella utmaningar, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten, som är en av flera medarrangörer.

Inledningstalar gör bland andra folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Mer info om konferensen Drogfokus 2016 finns att läsa på www.drogfokus.nu, där du också anmäler dig. Före den 31 maj gäller rabatterat pris.

Kategori: Nyhet