Lassafeber smittar mycket sällan mellan människor men kan smitta via direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor. Det smittar inte via vanliga sociala kontakter. Personer som bär på lassaviruset smittar först när symtom uppkommit.

Personen vårdas på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping där det finns en speciell högisoleringsenhet med möjlighet att under en längre tid vårda patienter med den här typen av allvarliga infektioner. Personen vårdades tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

– I det här fallet ser vi en mycket liten risk för smittspridning till allmänheten och de som har haft nära kontakt med patienten kommer att kontaktas för smittspårning, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

– Det är en mycket liten risk för personalen som vårdat patienten men vi utför alltid kontroller enligt de rutiner som finns. När vi konstaterar den här typen av ovanliga sjukdomar så sker det också alltid en samverkan med nationella experter och myndigheter, säger Anne Haglund Olmarker chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det här är första gången som ett importfall av lassafeber har diagnostiserats i Sverige. Importfall till Europa från Västafrika är ovanligt men har inträffat ett fåtal gånger.

Folkhälsomyndigheten samordnar

Folkhälsomyndigheten har ansvar för att samordna smittskyddsarbetet i Sverige på nationell nivå. Vid myndigheten finns också ett laboratorium med den högsta säkerhetsklassningen, P4, som har kapacitet att analysera prover med misstänkt farligt smittämne.

Folkhälsomyndigheten kommenterar inte närmare detaljerna kring enstaka patientfall, med hänvisning till bland annat patientsekretess.

Läs mer

Sjukdomsinformation om lassafeber

Pressmeddelandet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset [Länk borttagen 2021-02-02]

Kontakt

Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen och Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kontaktas via Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Presstjänst Folkhälsomyndigheten: 010-205 21 00

Kategori: Nyhet