Salmonellatypen har tidigare identifierats under vårvintrarna med enstaka fall hos människa, men i år är antalet fall fler än väntat, med elva rapporterade fall hittills. Av dessa är flera barn i ettårsåldern.

Ökningen har upptäckts i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har under samma period noterat ett ökat antal fall av salmonella hos både katt och småfågel.

Eftersom salmonellatypen kan överföras från småfåglar och katter till människa vill Folkhälsomyndigheten påminna om att god handhygien skyddar mot smitta. Det är bra att tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och fågelbord, och som alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk.

Folkhälsomyndigheten och SVA samarbetar och följer utvecklingen.

Fakta om salmonella

  • Salmonella sprids vanligtvis genom att livsmedel förorenats av avföring från infekterade djur och människor.
  • Symtomen kommer efter ett till tre dygn och inkluderar ofta buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar.
  • Under 2015 rapporterades totalt 689 inhemska fall av salmonella i Sverige.

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonella

Information från Statens veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om salmonella hos småfåglar

Information från Statens veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om salmonella hos katter

Kategori: Nyhet