Sedan drygt en månad tillbaka har 39 personer insjuknat i mag-tarmbesvär orsakat av en specifik salmonellatyp.

Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram signalerade i början av april att ett flertal personer insjuknat med samma typ av salmonella. Vid intervjuer med de personer som varit sjuka framkom koppling till korv, och därför undersöks nu flera sådana produkter i utredningen.

Tulip Picante Salami Sticks av märket GØL är en av de misstänkta produkterna i utbrottet och återkallades i fredags av företaget. Återkallandet gjordes på grund av att salmonella påvisades i en öppnad förpackning som ett av sjukdomsfallen hade kvar hemma.

Utbrottsutredningen sker i nära samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), berörda smittskyddsenheter och miljökontor.

Kategori: Nyhet