Varje år räddas mellan två och tre miljoner liv i världen tack vare vaccinationer. Men nästan 18,7 miljoner spädbarn – vart femte – vaccineras inte mot difteri, stelkramp och kikhosta. Konflikter, krig och fattigdom är några av skälen till att barn inte blir vaccinerade.

WHO påpekar att det är viktigt att fortsätta möta de allra svåraste utmaningarna, och att världen kan minska ojämlikheter genom att erbjuda skydd med vaccin mot svåra sjukdomar, till alla.

Tänk på mässling inför resan

I Sverige erbjuds barn skydd mot de tio sjukdomar som i dag omfattas av nationella vaccinationsprogram. Nästan alla föräldrar tackar ja. En av dessa sjukdomar är mässling, som globalt är en av de främsta orsakerna till dödsfall bland barn. I Sverige förekommer enstaka fall som smittats utomlands, men tack vare att många har skydd av vaccination är spridningen relativt lätta att stoppa. Mässling sprids dock fortfarande i andra länder i Europa och världen. För att inte smittas på utlandsresor och bära med sig sjukdomen hem rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att se över sitt skydd mot mässling inför utlandsresor.

Viktigt upprätthålla det goda läget i Sverige

När det gäller mässling har Sverige nått WHO:s mål om att eliminera sjukdomen. Men för att upprätthålla det goda läget när det gäller denna och andra sjukdomar behövs fortsatt hög vaccinationstäckning. Detta underlättas med kontinuerlig information om både sjukdomar och om vikten av att ha bra skydd.

Alla har rätt till skydd

Inom ramen av årets vaccinationsvecka uppmärksammar många länder behovet av att vara skyddad mot mässling. I Sverige vill Folkhälsomyndigheten lyfta fram vikten av att erbjuda det skydd med vaccination inom arbetet med människor på flykt. Det är ett viktigt arbete som hela hälso- och sjukvården bidrar till.

Fakta: Mässling

  • Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomarna i världen och orsakas av ett virus. Mässling kan ge hög feber, hosta och utslag och leda till följdsjukdomar som lunginflammation och hjärninflammation.
  • Globalt är mässling en av de främsta orsakerna till att små barn dör.
  • Mässling cirkulerar fortfarande i många länder även inom Europa. Under 2015 rapporterades nästan 4000 fall av mässling i Europa, enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.
  • Skydd mot mässling erbjuds sedan 1970-talet inom det svenska vaccinationsprogrammet. Sedan 1982 erbjuds samtidigt skydd mot röda hund och påssjuka, i ett och samma vaccin.
  • I Sverige rapporterades 22 fall av mässling under 2015. Alla utbrott startade med att någon hade smittats utomlands.

Fakta: Det svenska vaccinationsprogrammet

Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination mot nio allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Läs mer

Den senaste årsrapporten Barnvaccinationsprogrammet 2014 (länk borttagen 2020-06-01)

Länkar till WHO:s informationskampanj (engelska)

WHO:s nyhet: World Immunization Week 2016: Immunization game-changers should be the norm worldwide

Film: Immunization for all throughout life

Infografik: Sex globala mål (länk borttagen)

WHO Europa om sin del i kampanjen

Kategori: Nyhet