Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras. Från och med den 16 augusti regleras följande åtta ämnen som narkotika:

  • Akrylfentanyl som är en syntetisk opioid. Fentanyl och varianter av substansen som är oreglerade säljs via internet i form av nässprayer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Fentanyl och varianter av fentanyl har orsakat och orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall i världen.
  • 4-fluorometylfenidat (4F-MPH) och 4-metylmetylfenidat som är relaterade till metylfenidat.
  • Desoxi-D2PM som är relaterad till narkotikareglerade desoxipipradol (2-DPMP) och pipradol som är internationellt reglerad enligt 1971 års psykotropkonvention.
  • 2C-P som tillhör typen hallucinogena substanser.
  • Adinazolam, kloniprazepam och zapizolam som är bensodiazepiner.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2016:80). Ändringen innebär att det från och med den 16 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen i landet. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Läs mer hos Läkemedelsverket

Kategori: Nyhet