Sverige och Folkhälsomyndigheten har lång erfarenhet av att arbeta med WHO på flera områden och utnämningen innebär ett fördjupat samarbete inom antibiotikaresistens. Centret invigdes officiellt den 24 augusti av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström vid en ceremoni med representanter från WHO och ett flertal samarbetsländer.

– I och med centret har vi bättre förutsättningar att bidra till att bekämpa och förebygga antibiotikaresistens även på den internationella arenan. Att verka på global nivå och bidra med de rika erfarenheter och resurser vi har i Sverige är viktigt då inget land kan bekämpa problemet på egen hand, säger Sonja Löfmark, projektledare för centret.

Centrets uppgift är att stödja WHO i det globala strategiska arbetet för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. En viktig del i arbetet är att få fram resistensdata av hög kvalitet för att visa på förekomst, synliggöra problemet och följa utvecklingen på global nivå. För att möjliggöra detta medverkar centret i utvecklingen av det globala övervakningsprogrammet för antibiotikaresistens GLASS, bland annat genom att stödja uppbyggnad av nationell datainsamling i WHO:s medlemsländer.
Målet är att insamlade data även ska användas lokalt och ligga till grund för riktade insatser och uppföljning av dessa.

Mer information

WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment [Länk borttagen 29 juni 2020]

Se filmer från invigningen här [Länk borttagen 29 juni 2020]

Kategori: Nyhet