Mjältbrand kan överföras till människor, men det är mycket ovanligt. Det kan ske via närkontakt med sjuka eller döda djur eller via produkter, som skinn eller ull, från smittade djur.

Vid jakt i Ombergsområdet bör jägare vara uppmärksamma på om framförallt hjortdjur verkar sjuka. Tänk på att undvika direktkontakt med eller hantering av sjuka djur. Avlivas ett sjukligt djur, eller om man hittar ett dött vilt i området, ska man inte heller röra eller öppna det. Kontakta istället Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), tel. 018-674000. Ett djur som ser friskt ut när det skjuts under jakt kan betraktas som friskt och icke-smittsamt vad gäller mjältbrand.

Skulle man ändå ha haft närkontakt med ett djur som misstänks vara smittat ska man kontakta smittskyddsenheten i sitt landsting som gör en bedömning om det behövs profylaktisk antibiotikabehandling för att ytterligare minimera risken för att drabbas av en infektion.

Vid urtagning av djur rekommenderas alltid god handhygien för att skydda mot smittor generellt och för att skydda köttet från kontaminering.

För allmänheten som vistas i och kring det påverkade området är dock risken att drabbas av sjukdomen så gott som obefintlig.

Kategori: Nyhet