Veterinära myndigheter på plats fortsätter djurvaccinationer, smittspårning och saneringsarbete i de områden på och kring Omberg där framför allt nötkreatur dött i mjältbrand. Mjältbrand har förekommit historiskt i regionen, även om man inte vet exakt var, och man vet att bakterien kan överleva i jorden under mycket lång tid.

Risken att människor smittas av mjältbrand finns vid närkontakt med sjuka eller döda djur. De personer som haft sådana kontakter på Omberg har fått förebyggande behandling av smittskyddsläkare och ingen har visat några symtom på sjukdom. I Sverige finns inget fall av mjältbrand hos människa sedan 1965, trots att sjukdomen återkommande förekommit i djurbesättningar.

Andra smittvägar till människor än ovannämnda saknar övertygande stöd i forskningen och har heller inte rapporterats i Sverige eller i klimat motsvarande det svenska. Det går alltså bra att vistas i naturen i området, liksom att exempelvis dricka vatten och äta kött och andra livsmedel som producerats där. Insekter bedöms inte heller kunna sprida smittan till människor.

Folkhälsomyndigheten deltar i det fortsatta arbetet i samverkan med övriga berörda myndigheter och följer utvecklingen noggrant.

Mer info

Samlad myndighetsinformation om mjältbrandsfallen i Östergötland (länk borttagen 2020-01-03)

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om mjältbrand

Kategori: Nyhet