Florida rapporterade de första fallen av zika i juli 2016. Vid ett tillfälle identifierades fyra områden med aktiv spridning inom Miami Dade County. Florida har genomfört stora insatser för att förhindra fortsatt spridning av viruset, bland annat via hand- och flygbesprutning för att bekämpa de myggor som kan föra viruset vidare till människa.

Totalt har Florida rapporterat 249 lokala fall av infektion med zikavirus. Osäkerhet råder kring ytterligare ett 15-tal personer, det är oklart om de har fått zikavirusinfektion lokalt i Florida eller i samband med resa.

Inga nya fall har dock rapporterats sedan slutet av oktober vilket innebär att mer än 45 dagar har passerat.

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC meddelar att den har justerat sina reseråd till följd av att smittspridningen har upphört i Florida. CDC menar samtidigt att det inte går att utesluta risken att spridningen börjar igen, och därför kan risken för gravida inte anses vara helt över. Miami Dade County betecknas som ett potentiellt riskområde och försiktighetsåtgärder bör fortfarande vidtas av personer som är gravida eller som försöker skaffa barn, meddelar CDC.

Folkhälsomyndigheten kommer fortsatt att uppdatera information löpande om utbrottet av zikavirus.

Folkhälsomyndigheten informerar hälso- och sjukvården i Sverige så att personer som söker råd inför utlandsresor kan få bra och individanpassad information om eventuella risker på resmålet.

Läs mer

Advice for people living in or traveling to South Florida

Kategori: Nyhet