Hack for Sweden arrangeras den 11–12 mars 2017 för fjärde gången. Det är en tävling som vänder sig till studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer. Utmaningen för de tävlande är att skapa koncept eller lösningar som ger medborgarnytta med hjälp av myndigheters öppna data.

För myndigheterna innebär tävlingen en chans att få sina data visualiserade och satta i nya sammanhang, då en av utmaningarna under tävlingen är att kombinera olika datakällor. Folkhälsomyndigheten kommer bland annat att bidra med data över antibiotikaresistens och ANDT-uppföljning, det vill säga alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Vinnaren i tävlingen tilldelas Hack for Sweden Award. Pris delas även ut för bästa visualisering/dataanalys, bästa nytta för allmänheten, bästa IoT-lösning samt deltagarnas pris. 2017 års utmaningar handlar om samhällsbyggnad, miljöinformation, turism och fritidsliv, men det kommer även att finnas ett öppet spår för att fånga upp nya idéer som inte ryms inom utmaningarna.

En nyhet är att regeringen beslutat att stödja tävlingen och att åtta arrangörer tillkommit. De nya arrangörerna är Folkhälsomyndigheten, eGovLab, Internet of Things Sverige, Regeringskansliet, Jordbruksverket, Polisen, Riksarkivet och Rymdstyrelsen. Hack for Sweden 2017 äger rum i eGovLabs och Stockholms universitets lokaler i Kista.

Kategori: Nyhet