Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och livsfara.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Furanylfentanyl (Fu-F) och isobutyrfentanyl som är varianter av fentanyl och tillhör gruppen syntetiska opioider. Furanylfentanyl är sedan tidigare reglerad enligt lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
  • Flunitrazolam och N-desmetylflunitrazepam som är bensodiazepiner
  • 4-AcO-DMT som är en syntetisk tryptamin tillhörande typen hallucinogena substanser

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 4F-iBF, 4Cl-iBF, valerylfentanyl, 2-fluorofentanyl, cyklopentylfentanyl, THF-F, metoxiacetylfentanyl som är varianter av fentanyl och tillhör gruppen syntetiska opioider.
  • 4-MeO-alfa-POP som är en syntetisk katinon
  • CUMYL-4CN-BINACA som är en syntetisk cannabinoid

Fentanyl och varianter av substansen som är oreglerade säljs via internet i form av nässprayer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Fentanyl och varianter av fentanyl har orsakat och orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall i världen.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet