Nya ämnen kan klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Publicerat

Folkhälsomyndigheten föreslår till regeringen att fem nya ämnen klassificeras som narkotika och nio ämnen som hälsofarlig vara.

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och livsfara.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Furanylfentanyl (Fu-F) och isobutyrfentanyl som är varianter av fentanyl och tillhör gruppen syntetiska opioider. Furanylfentanyl är sedan tidigare reglerad enligt lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
  • Flunitrazolam och N-desmetylflunitrazepam som är bensodiazepiner
  • 4-AcO-DMT som är en syntetisk tryptamin tillhörande typen hallucinogena substanser

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 4F-iBF, 4Cl-iBF, valerylfentanyl, 2-fluorofentanyl, cyklopentylfentanyl, THF-F, metoxiacetylfentanyl som är varianter av fentanyl och tillhör gruppen syntetiska opioider.
  • 4-MeO-alfa-POP som är en syntetisk katinon
  • CUMYL-4CN-BINACA som är en syntetisk cannabinoid

Fentanyl och varianter av substansen som är oreglerade säljs via internet i form av nässprayer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Fentanyl och varianter av fentanyl har orsakat och orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall i världen.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan