Antalet fall av campylobacterinfektion ökar under sensommarmånaderna varje år, men i år har inte kurvan vänt ner som den brukar göra. Under perioden augusti–november i år rapporterades mer än dubbelt så många sjukdomsfall som normalt, och utvecklingen håller i sig under december.

– Ett normalt år anmäls ungefär 100 sjukdomsfall under hela december, men i år hade vi nästan 300 fall i mitten av månaden. Vi ser väldigt allvarligt på situationen, säger Britta Björkholm, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Ökningen av sjuka personer sammanfaller med en rapporterad ökning av förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta och konsumtionen av just färsk kyckling har ökat de senaste åren. Vid tidigare utredningar under vintrarna 2014–15 och 2015–16 kunde laboratorieanalyser visa att det var samma sorts bakterier som fanns hos både kycklingbesättningar och hos människor som blev sjuka.

– Det är viktigt att alltid följa Livsmedelsverkets råd vid hantering av rå kyckling, särskilt färsk, för att minska risken för smitta. Det krävs inte så många bakterier för att orsaka sjukdom, säger Britta Björkholm.

Undvik att bli sjuk – råd från Livsmedelsverket

  • Var noggrann med handhygienen. Tvätta händerna före matlagning och direkt efter hantering av rått kött och rå kyckling.
  • Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och rå kyckling. Då förhindrar man att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Genomstek alltid kyckling. Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier.

Utvecklingen i år jämfört med tidigare

Figur. Rapporterade fall av inhemsk campylobacterinfektion månadsvis under 2016 (orange staplar) jämfört med medelantalet 2013-15 (blå linje)

Figur visar rapporterade fall av inhemsk campylobacterinfektion månadsvis under 2016 (orange staplar) jämfört med medelantalet 2013-15 (blå linje)

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är tarmbakterier som förekommer hos många djurslag, framför allt fågel.
  • Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och vatten.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om campylobacterinfektion

Information om campylobacter från Livsmedelsverket

Kategori: Nyhet