Säsongen för RS-virus är igång

Publicerat

Nu har antalet fall av RS-virus som rapporteras till Folkhälsomyndigheten börjat att öka och säsongen är igång. RS-virus kan orsaka svår sjukdom hos barn under två år.

Respiratoriskt syncytial virus (RSV) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. För vuxna och äldre barn yttrar sig infektionen oftast som en vanlig förkylning. Små barn, framför allt spädbarn, kan däremot få svårare sjukdom som i vissa fall kräver sjukhusvård. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med RS-virusinfektion.

Folkhälsomyndigheten övervakar förekomsten av RSV genom frivillig rapportering från laboratorier och barnkliniker från och med vecka 40 på hösten. Hittills under säsongen har 317 personer diagnostiserats med RSV. Det kan jämföras med 51 fall vid samma tidpunkt i fjol.

Vartannat år brukar RSV-säsongen vanligen vara intensiv med fler sjukdomsfall, och vartannat år mildare med färre sjukdomsfall (se figur). Årets säsong liknar hittills säsongen för två år sedan som var tidig och hög, med fler än 5 000 laboratoriebekräftade fall totalt.

Om utvecklingen i år fortsätter på samma sätt som den säsongen (2014–2015) kan vi vänta oss en intensiv RSV-säsong, med en topp i februari.

RS-virus i korthet

  • RS-virus sprids vid nära kontakt med infekterade personer, via droppar i nysningar och hostningar eller genom kontakt med smittade föremål.
  • God handhygien är ett bra sätt att undvika smitta.

Läs mer

Figur. Antal laboratoriebekräftade fall av RSV per vecka, år 2000–2016.

Antal fall av RS-virus fram till 2016

Kategori: Nyhet

Kontakt

AnnaSara Carnahan
Tfn: 010-205 23 63

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan