Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Resultaten blir ett underlag för de politiker som tar beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan.

Totalt är det cirka 33 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta. Runt 20 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige och cirka 13 000 från ett så kallat tilläggsurval i Göteborgs stad, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Region Gotland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Det är frivilligt att delta i enkäten, som består av 62 frågor, men alla svar behövs för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

– Resultaten är viktiga, framför allt för de politiker och beslutsfattare på regional och lokal nivå som ska fördela resurser och prioritera insatser till att förbättra hälsan. En god folkhälsa är någonting som i sin tur stärker hela samhällets utveckling, säger Malin Kark, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna/landstingen. Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som har svarat vad.

Läs mer

Läs mer om undersökningen Hälsa på lika villkor och se resultat från tidigare år

Kategori: Nyhet