År 2040 beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos, en ökning med 86 procent jämfört med 2014. Beräkningen visar också att allt fler kommer att leva längre med cancer. Prognosen för 2040 visar att närmare 640 000 personer kommer att ha fått en cancerdiagnos under de senaste tio åren. Det är en dryg fördubbling mot i dag.

Läs mer i Cancerfondens pressmeddelande

Kategori: Nyhet