Under våren lanserar WHO ett globalt övervakningssystem, GLASS (Global Antimicrobial Surveillance system), där medlemsländer för första gången kan rapportera antibiotikaresistens med en enhetlig standard. Folkhälsomyndigheten - som har regeringens uppdrag att stödja WHO i arbetet mot resistens - har bidragit i skapandet av GLASS och också lett arbetet med att ta fram en manual för det. Grunden till GLASS lades hösten 2014 när medlemsländerna, vid ett möte i Stockholm, kom överens om behovet av en gemensam övervakning. WHOs handlingsplan för antibiotikaresistens antogs därefter, 2015, av Världshälsoförsamlingen.

Det finns flera mål med ett globalt övervakningssystem. Ett är att skapa en samordnad modell för att säkerställa att samtliga länder rapporterar resistensdata på ett likartat sätt. Modellen borgar för god kvalitet på data och att data kan jämföras mellan länder. Ett annat mål är att bidra med kapacitetsbyggande i delar av världen där förutsättningarna för att bekämpa och övervaka antibiotikaresistensen inte är lika goda.

Sverige har sedan 2012 en expert placerad i Genève för att stötta WHO i arbetet. Från och med januari i år är Jolanta Griskeviciene på plats där hon bidrar till uppbyggandet av systemet.

– Ett globalt initiativ som GLASS har länge behövts för att samordna insatserna och samla in kunskap och data. Vi behöver få en helhetsbild av problemet med antibiotikaresistensen och fånga upp förutsättningar som finns för att jobba med frågan i olika delar av världen, säger Malin Grape, chef för enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten.

Från och med 1 mars kommer medlemsländer att kunna delta i GLASS, genom att rapportera resistensdata. De länder som ännu inte har data att tillgå, kan istället rapportera sitt strategiska arbete. Folkhälsomyndigheten kommer vara med och utvärdera programmet och utformningen av det fortsatta arbetet.

Läs mer om GLASS [Länk borttagen 29 juni 2020]

Kategori: Nyhet