Så kallad sjukhusförvärvad lunginflammation är lunginflammation som visar sig efter mer än 48 timmar efter det att en patient har lagts in på sjukhus. Ibland är infektionen kopplad till att patienten ligger i respirator.

Det är viktigt att patienter får rätt behandling så tidigt som möjligt. Läkemedelsverket har tagit fram nya behandlingsrekommendationer som tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling av vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar som vårdas på sjukhus med sjukhusförvärvad lunginflammation.

Följsamhet till basala hygienrutiner, inklusive god handhygien, minskar risken för alla vårdrelaterade infektioner, inklusive sjukhusförvärvad lunginflammation.

Det är viktigt att alltid ta odling före insättande eller byte av antibiotika, och att välja en behandling som inte i onödan driver på utvecklingen mot fler resistenta bakterier, enligt rekommendationerna.

Läs mer

Information från Läkemedelsverket

Information om god handhygien i vården

Kategori: Nyhet