Syftet med uppdraget är att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete mot spelproblem, det vill säga problem med spel om pengar. Hur samhället kan förebygga att barn och unga börjar spela om pengar ska särskilt uppmärksammas, liksom skillnader mellan män och kvinnor.

Uppdraget består av tre delar:

  • ta fram och sprida nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur spelproblem kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • fortsätta med befolkningsundersökningen Swelogs samt bedöma behovet av ett uppföljningssystem och eventuellt förbereda ett sådant.

Uppdraget löper över två år. För 2016 tilldelas Folkhälsomyndigheten 13,7 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsstöd vad gäller behandling av spelmissbruk.

Läs mer

Läs hela regeringsbeslutet: Uppdrag för att genomföra insatser för att förebygga spelproblem

Mer information hittar du på vår kunskapswebb www.spelprevention.se

Kategori: Nyhet