Influensaaktiviteten i Sverige fortsätter att öka, enligt samtliga de övervakningssystem som Folkhälsomyndigheten använder. Aktiviteten ökar i Svealand och Götaland medan den i Norrland ligger på en stabil nivå. Toppen väntas inom kommande veckor.

Spridningen domineras av influensa A(H1N1)pdm09, den så kallade svininfluensan som började spridas under pandemin 2009 och som sedan har cirkulerat som vanlig säsongsinfluensa.

Hittills under säsongen har 87 patienter med influensa behövt intensivvård, vilket är fler än vid samma tidpunkt i förloppet av epidemin de senaste tre säsongerna. Bland de intensivvårdade tillhör 33 patienter åldersgruppen 40-64 år och 32 patienter tillhör gruppen 65 år eller äldre. För de patienter som fått diagnosen influensa A(H1N1)pdm09 är medianåldern 48 år.

Viktigt med antiviral behandling

Att denna typ av influensa slår hårdare mot vuxna under 65 år än andra typer är känt. Av patienterna som är mellan 15 och 64 år tillhörde knappt hälften någon riskgrupp för svår influensa. Eftersom relativt många yngre och medelålders för övrigt friska personer krävt intensivvård vill Folkhälsomyndigheten lyfta vikten av tidig antiviral behandling. Om man blir allvarligt sjuk eller tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom (till exempel om man är gravid, har svår astma eller kronisk hjärt-/lungsjukdom) och inte vaccinerats under denna säsong bör man snabbt söka vård eller ringa 1177 Vårdguiden för bedömning om man blir influensasjuk.

Bråttom med vaccinering

Personer som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom kan fortfarande överväga att vaccinera sig mot säsongsinfluensa men det är bråttom. Det tar upp till två veckor att få ett fullgott skydd av vaccinet och det finns en risk att man hinner bli sjuk innan dess men är man i riskgrupp så är det ändå det bästa sättet att skydda sig.

Läs mer

Läs mer om utvecklingen i Sverige och andra länder i vår veckorapport

Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Sjukdomsinformation om influensa

Information om vaccin mot influensa

Den som behöver medicinsk rådgivning kan kontakta 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet