Vägledningen innehåller bland annat information om epidemiologi och smittvägar, samt när och hur diagnostik ska utföras för individer som vistats i område d��r zikavirus sprids.

Zikavirusutbrottet och den misstänkta kopplingen till fosterskadan mikrocefali och andra neurologiska komplikationer har av WHO klassats som ett internationellt hot mot folkhälsan. Mot denna bakgrund ligger särskilt fokus i vägledningen på vilka råd hälso- och sjukvården kan ge gravida kvinnor och kvinnor eller par som försöker bli gravida.

Här finns vägledningen.

Kategori: Nyhet