Vägledningen innehåller bland annat information om epidemiologi och smittvägar, samt när och hur diagnostik ska utföras för individer som vistats i område där zikavirus sprids.

Zikavirusutbrottet och den misstänkta kopplingen till fosterskadan mikrocefali och andra neurologiska komplikationer har av WHO klassats som ett internationellt hot mot folkhälsan. Mot denna bakgrund ligger särskilt fokus i vägledningen på vilka råd hälso- och sjukvården kan ge gravida kvinnor och kvinnor eller par som försöker bli gravida.

Här finns vägledningen.

Kategori: Nyhet