WHO befarar att zikaviruset kommer fortsätta att spridas omfattande och fort i de drabbade länderna. Det finns en stark misstanke om ett samband mellan infektion med zikavirus under graviditet och mikrocefali samt andra neurologiska komplikationer baserat på de kluster av rapporterade fall framförallt i Brasilien och Franska Polynesien. Därför har WHO nu beslutat att klassa utbrottet av zikavirusinfektion i Syd- och Centralamerika som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Läs mer på WHO:s hemsida

Zikavirus sprids i Central- och Sydamerika, där den inte tidigare har funnits, vilket har lett till omfattande utbrott i flera länder på kontinenten.

Risken för resenärer i allmänhet att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Undantaget är gravida kvinnor, som efter en zikainfektion har en trolig ökad risk att få barn med fosterskador. Sambandet mellan zikainfektion och fosterskadan mikrocefali – där barnet föds med för liten hjärna – är ännu inte helt säkerställt.

Folkhälsomyndigheten har informerat hälso- och sjukvården om att det sannolikt finns ökad risk för gravida kvinnor i samband med vistelse i de områden där zikaviruset nu snabbt sprids.

Gravida kvinnor bör kontakta hälso- och sjukvården för råd

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdscentral inför resor till länder där det finns zikavirus.

För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. Fyra av fem får inga symtom alls. De som får symtom får lindriga besvär och behöver inte söka sjukvård.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att svenska resenärer – med undantag för gravida kvinnor – behöver iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder vid resor till zikadrabbade länder, förutom att skydda sig från myggbett med hjälp av täckande kläder och myggmedel. Nattetid kan myggnät användas.

Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion. Folkhälsomyndigheten kan diagnostisera misstänkta fall. Hittills har ett fall av zikavirus påvisats, sommaren 2015 hos en hemvändande turist som hade besökt Brasilien.

Resenärer som insjuknar med feber inom två veckor efter hemkomst (tre månader för den som varit i område med malaria) bör ta kontakt med sjukvården och uppge i vilka länder man vistats och om man är gravid.

Läs mer

Information från ECDC den 21 januari (engelska): Zika virus disease epidemic: potential association with microcephaly and Guillain-Barré syndrome (first update), 21 January.

Utbrottsinformation zikavirus

Kategori: Nyhet