Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras. Från och med tisdagen den 26 januari gäller följande:

Följande 14 ämnen klassificeras som narkotika:

 • U-47700 och W-18 som är syntetiska opioider
 • propylfenidat som är strukturellt lik metylfenidat
 • N,N-dipropyltryptamin (DPT) som är en syntetisk tryptamin
 • AL-LAD och LSZ som är LSD-liknande
 • allyleskalin, metallyleskalin och eskalin som är fenetylaminer relaterade till meskalin
 • 25B-NBOH, 25B-NBF, 25C-NBF och 25I-NBF som är varianter av NBOMe-hallucinogener
 • metizolam som är en bensodiazepinanalog.

Från och med den 26 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav – med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika – krävs tillstånd.

Följande 17 ämnen klassificeras som hälsofarlig vara:

 • 5F-PY-PINACA, 5F-PY-PICA, EMB-FUBINACA, 5F-EMB-PINACA och MDMB-CHMCZCA som är syntetiska cannabinoider
 • 1p-LSD som är LSD-liknande
 • 5-DBFPV, 3,4-dimetoxi-alfa-PVP, 3,4-dimetoxi-alfa-PHP, 4F-alfa-PEP, alfa-POP, 4-MeO-alfa-PPP, 2-MEC och mexedron (4-MMC-OMe) som är syntetiska katinoner
 • 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) och furanylfentanyl (Fu-F) som är syntetiska opioder
 • MTTA (meftetramin) är en gamma-aminoketon.

Från och med den 26 januari krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten för hantering till vetenskapligt eller industriellt ändamål för dessa ämnen.

Kategori: Nyhet