Zikavirus började spridas i fjol av myggor i Central- och Sydamerika, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. Det har lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Sjukdomen kan endast spridas av myggarter som inte förekommer i Sverige och viruset kan alltså inte överföras på våra breddgrader.

För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. Fyra av fem får inga symptom alls. De som får symptom får lindriga besvär och behöver inte söka sjukvård.

Det som rapporterats på senare tid är att det kan finnas kopplingar mellan zikavirusinfektion och vissa neurologiska komplikationer, men i dagsläget är orsakssambandet inte helt fastställt. Misstankarna gäller i första hand mikrocefali, en fosterskada där hjärnan blir mindre än normalt. Det finns också rapporter om en ovanlig ökning av fall av Guillain-Barrés syndrom.

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdscentral inför resor till länder där det finns zikavirus, och andra tropiska sjukdomar. Detta för att få råd om lämpliga förebyggande åtgärder i de fall när kvinnan behöver genomföra sin resa, samt för att diskutera riskerna med infektioner som kan ge feber och hur de riskerna kan hanteras. Kvinnan kan också få rådet att överväga att ändra sina resplaner.

Inför resa till tropikerna bör man alltid ta reda på vilka sjukdomar som finns, allmänt om man behöver ytterligare vaccinationer och hur man skyddar sig mot infektioner på resmålet.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att svenska resenärer till länder där zikavirus sprids behöver iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder utöver detta, förutom att skydda sig från myggbett med hjälp av täckande kläder och myggmedel. Nattetid kan myggnät användas.

Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion. Folkhälsomyndigheten kan diagnostisera misstänkta fall. Hittills har ett fall av zikavirus påvisats, sommaren 2015 hos en hemvändande turist som hade besökt Brasilien.

Resenärer som insjuknar med feber inom två veckor efter hemkomst (tre månader för den som varit i område med malaria) bör ta kontakt med sjukvården och uppge i vilka länder man vistats och om man är gravid.

Läs mer

Information från ECDC den 21 januari (engelska): Zika virus disease epidemic: potential association with microcephaly and Guillain-Barré syndrome (first update), 22 January.

Utbrottsinformation zikavirus

Sjukdomsinformation om zikavirus

Om Folkhälsomyndighetens diagnostik av zikavirus (länk borttagen 2019-04-09)

Kategori: Nyhet