Beslut om medel till ANDT-förebyggande arbete 2016

Publicerat

Folkhälsomyndigheten har fördelat medel till 40 projekt för utveckling och spridning av förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak för 2016.

Medlen har fördelats till projekt som antingen

  • utvecklar nya metoder och arbetssätt
  • tillämpar redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt
  • genomför förberedande arbete inför en ny projektansökan inom ANDT-området.

Det övergripande syftet med fördelningen av medel är att utveckla och förbättra det ANDT-förebyggande arbetet i landet, ett arbete som ska vara kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. I fördelningen av 2016 års medel har myndigheten lagt särskild vikt vid att projekten ska utvärderas vetenskapligt. Detta för att öka förutsättningarna för att projekten ska leda till ny, spridbar kunskap av god kvalitet.

Medel har fördelats till 14 nya projekt (varav 12 avser förberedande arbete) och till 26 redan pågående projekt.

Se listan över beviljade medel här.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Anna Backman
Tfn: 010-205 20 35

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan