Folkhälsomyndighetens övervakning av smittsamma sjukdomar visar på en fortsatt ökning av antibiotikaresistenta bakterier under 2015. De senaste månaderna har exempelvis den resistenta bakterien MRSA och tarmbakterier som bildar ESBL och ESBL-CARBA ökat i flera län.

Resistenta bakterier är framförallt ett problem inom sjukvården och ökningen beror på antibiotikaanvändning och ett ökat resande i världen. Det är därför viktigt att provta riskgrupper som kommer i kontakt med vården så att eventuell förekomst av resistenta bakterier identifieras för rätt handläggning.

Provtagning för bärarskap av resistenta bakterier sker enligt rekommendationer inom sjukvården bland annat då en patient ska läggas in på sjukhus och då särskilda riskfaktorer föreligger som exempelvis sjukvård utomlands de senaste månaderna och förekomst av sår.

På sjukhus vårdas många svårt sjuka patienter som är mottagliga för infektioner och därför vidtas särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning vid fynd av antibiotikaresistenta bakterier. Ute i samhället bedöms däremot bärarskap av resistenta bakterier bland friska personer inte innebära någon hälsofara.

Djupgående analys presenteras i juni

Det behövs ytterligare analys av statistiken. Folkhälsomyndighetens bedömning nu är att en bidragande orsak till ökningen av fall med resistenta bakterier i Sverige de senaste månaderna är att fler människor på flykt sökt sjukvård och antalet provtagningar har ökat. Det talar för att lokala rutiner för provtagning fungerar väl.

Statistiken för 2015 håller fortfarande på att kompletteras för att under början av 2016 analyseras mer djupgående. Folkhälsomyndigheten publicerar en rapport från denna analys i början av juni 2016.

Läs mer

Sjukdomsstatistik

Information om antibiotikaresistens

Folkhälsomyndighetens samlade information om flyktingsituationen [Länk borttagen 2020-09-21]

Kategori: Nyhet