Fördelning av medel för hiv/STI-prevention 2016

Publicerat

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om fördelningen av statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar enligt förordning 2006:93.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom områdena utbildning, information, opinionsbildning och stödjande socialt arbete. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Totalt beviljas 21 miljoner kronor till 18 ideella organisationer.

Fördelning till landsting och kommuner

Folkhälsomyndigheten har också beslutat om fördelningen av statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion 2016 enligt förordning 2013:666.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera landstingens och kommunernas insatser för att begränsa spridningen av hivinfektion, förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar, begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och enskilda samt skapa öppenhet om hiv och motverka att personer som lever med hiv stigmatiseras.

Totalt fördelas 95 miljoner kronor till 21 landsting, tre storstadskommuner samt tre kunskapsnätverk.

Se listan över beviljade medel här

Kategori: Nyhet

Kontakt

Gabriella Hök
Tfn: 010-205 20 28

Kontakt

Anna-ChuChu Schindele
Tfn: 010-205 27 61

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan