Fördelning av statsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2016

Publicerat

Folkhälsomyndigheten fördelar sex miljoner kronor till nio ideella organisationer vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande arbete för att minska tobaksbruket i Sverige.

Gå till toppen av sidan