Statsbidraget gällande spel om pengar kan sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att förebygga skadeverkning av spel om pengar och som bedrivit verksamhet i minst två år.

Från och med 2016 styrs organisationsbidraget genom förordningen SFS 2015:456. I enlighet med förordningen och med Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2016 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner kronor till fyra organisationer.

Se listan över beviljade medel här.

Inga medel till särskilda utvecklingsprojekt

På grund av minskade anslag för spelprevention kommer Folkhälsomyndigheten inte att fördela utvecklingsmedel för 2016.

Kategori: Nyhet