När det är kallt utomhus får Folkhälsomyndigheten många frågor om vilken temperatur inomhusmiljön ska hålla.

Det som gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) är att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument.

För känsliga grupper bör temperaturen vara minst 2 grader högre.

Den som upplever att temperaturen inomhus är för kall eller varm ska först kontakta fastighetsägaren, därefter kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Läs mer om inomhustemperaturer

Kategori: Nyhet