Så varmt ska det vara inomhus

Publicerat

Temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader, mätt med vanlig väggtermometer, för att inte bedömas som olägenhet för människors hälsa. Känns temperaturen för kall eller varm ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, i andra hand kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

När det är kallt utomhus får Folkhälsomyndigheten många frågor om vilken temperatur inomhusmiljön ska hålla.

Det som gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) är att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument.

För känsliga grupper bör temperaturen vara minst 2 grader högre.

Den som upplever att temperaturen inomhus är för kall eller varm ska först kontakta fastighetsägaren, därefter kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Läs mer om inomhustemperaturer

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan