Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Publicerat

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad vägledning om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Vägledningen innehåller rekommendationer om bland annat ventilation, städning, hygienutrymmen och underhåll. Den ska ge kommunerna stöd i deras tillsyn av asylboenden.

Kommunernas tillsyn av asylboenden inom området hälsoskydd ska motverka att de som bor i anläggningarna upplever hälsobesvär eller blir sjuka på grund av inomhusmiljön. Området regleras i miljöbalken, och tillsynen utförs av kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor med stöd av vägledning från Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen.

Kommunerna har efterfrågat en vägledning och Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en webbaserad vägledning av hur miljöbalkens regler för inomhusmiljön i asylboenden bör tolkas. Den bygger i stora delar på redan befintligt material och ger rekommendationer om bland annat ventilation, temperatur inomhus, hygienutrymmen och underhåll i asylboenden.

Vägledningen är främst riktad till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, men även de som ansvarar för, driver eller äger asylboenden kan använda vägledningen. Den är tänkt att tillämpas för de boenden där asylsökande bor under en längre tid.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en vägledning för akuta korttidsboenden som nyttjas när människor behöver tak över huvudet i några enstaka nätter.

Läs mer

Vägledning om Migrationsverkets asylboenden (webbaserad)

Vägledning vid akuta korttidsboenden (webbaserad)

Folkhälsomyndighetens samlade information om flyktingsituationen

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan