Ebolautbrottet startade i Guinea i början av 2014 och spred sig till grannländerna Sierra Leone och Liberia. Sjukvården blev snabbt hårt belastad och klarade inte av situationen, men med hjälp av flera internationella aktörers aktiva bistånd lyckades man till slut få utbrottet under kontroll. Utbrottet är det mest omfattade utbrottet av ebolafeber, sett till antal fall, sedan viruset identifierades i mitten av 1970-talet. Det orsakas av en typ av viruset, ebola zaire, som även tidigare orsakat utbrott med hög dödlighet i bland annat Demokratiska Republiken Kongo (f.d. Zaire).

Den 14 januari deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att smittspridningen mellan människor är över i Liberia, det land i Västafrika som hade det senaste fallet av ebola. Det är tredje gången sedan i maj 2015 som Liberia förklaras fritt från ebola. Viruset har dock återkommit flera gånger (Sierra Leone rapporterades ebolafritt den 7 november och Guinea den 29 december).

Deklarationen innebär att all känd smittspridning nu stoppats i regionen och att för första gången på två år har det gått minst 42 dagar (motsvarande två inkubationstider för ebolainfektion) utan några rapporterade fall från Sierra Leone, Guinea eller Liberia.

Strax efter WHO:s kungörelse rapporterades dock ett nytt misstänkt fall från Sierra Leone. WHO betonar att faran ännu inte är helt över och att det kan förväntas fler mindre utbrott den kommande tiden. Det är därför viktigt med en fortsatt utökad övervakning och med ett fortsatt arbete för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet i de drabbade länderna. Till dags dato har ett tiotal mindre utbrott identifierats i de drabbade länderna som inte har varit kopplade till huvudutbrottet. Troligtvis beror detta på att viruset lever kvar hos överlevande under en längre tid efter tillfrisknande (i sällsynta fall har man noterat att viruset spridits via sädesvätska uppemot ett år efter smittotillfälle).

Utbrottet har sedan 2014 lett till mer än 11 300 dödsfall och fler än 28 500 personer har infekterats. Sjukdomen har orsakat stora skador i de drabbade länderna. Som en konsekvens av utbrottet har ett antal personer även insjuknat i ebolafeber i resten av världen. I Sverige har ett tjugotal fall utretts men ingen har visat sig vara smittad.
En utvärdering av hanteringen av ebolautbrottet i Liberia publicerades 2015.
I rapporten lyfts olika framgångsfaktorer fram som bidrog till att utbrottet kunde kontrolleras, bland annat ledarskapet på regeringsnivå, ett koordinerat internationellt bistånd, en flexibilitet baserat på epidemiologisk data, öppenhet och kommunikation samt engagerandet av det civila samhället i arbetet.

Läs mer hos WHO.

Kategori: Nyhet