Den 5 juli utkommer från tryck "Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror", enligt Folkhälsomyndighetens beslut.

Ändringsföreskriften träder i kraft på måndag den 11 juli 2016 och gäller endast utformningen av rökavvänjningsinformation för de kombinerade hälsovarningarna på förpackningar med cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Det innebär konkret att de kombinerade hälsovarningarna ska innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation.

Läs mer

Läs om ändringen i föreskrifterna om hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror HSLF-FS 2016:77

Kategori: Nyhet