Ändringar i föreskrifter om hälsovarningar på tobaksförpackningar

Publicerat

Från och med måndag den 11 juli ändras hur hänvisningen till Sluta-Röka-Linjen ska se ut på cigarettpaket och förpackningar med rulltobak och tobak för vattenpipa.

Den 5 juli utkommer från tryck "Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror", enligt Folkhälsomyndighetens beslut.

Ändringsföreskriften träder i kraft på måndag den 11 juli 2016 och gäller endast utformningen av rökavvänjningsinformation för de kombinerade hälsovarningarna på förpackningar med cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Det innebär konkret att de kombinerade hälsovarningarna ska innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation.

Läs mer

Läs om ändringen i föreskrifterna om hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror HSLF-FS 2016:77

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan