Jordbruksverket har vidtagit omfattande vaccinering bland de djur som betat på de aktuella markerna. Området är fortsatt avspärrat för sanering och smittoutredning. Sjukdomen har enligt Jordbruksverket förekommit historiskt i området men man vet inte exakt var. Det är inte säkert att utbrottets exakta ursprung kommer att kunna hittas men man vet att mjältbrandsbakterien kan överleva i jorden under mycket lång tid. Det är möjligt att ytterligare djur kommer att dö eftersom vaccinet behöver ett par veckor för att verka. Det ger inte heller skydd åt djur som redan har smittats.

Totalt 26 personer som på olika sätt hanterat de döda djuren har behandlats profylaktiskt av smittskyddsläkare. Majoriteten har avslutat behandlingen och övriga befinner sig i slutfasen.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos och kan smitta mellan djur och människa. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965. Smitta mellan människor har aldrig rapporterats.

Risken för utomstående att smittas i det nu aktuella området finns i princip endast vid närkontakt med insjuknade djur. Allmänheten uppmanas att följa givna råd och att ta del av den information med kartor och annat, som finns på anslagstavlor och på myndigheternas hemsidor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen vid Omberg i nära samarbete med myndigheterna på plats.

Mer information

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om mjältbrand

Jordbruksverkets sajt om fallen

Länsstyrelsen Östergötland (länk borttagen 2019-12-09)

Kategori: Nyhet