Det mellanmänskliga mötet tycks trigga motivationen mest. Att ha fått gratis kondomer och/eller att ha pratat med en informatör, till exempel på en gayklubb, på festival eller annan mötesplats, får flest att hivtesta sig. Att veta var det går att testa sig med kort varsel spelar också roll. Däremot tycks inte förebyggande information på internet eller i broschyrer ha lika stor påverkan.

Som främsta anledningar till att inte någonsin ha hivtestat sig, uppger männen att de inte upplever något behov, inte har tagit några risker eller lever i ett monogamt förhållande. Rädsla för att bli igenkänd på mottagningen är ett annat vanligt skäl till tvekan, liksom oro för att bli illa bemött eller att vårdpersonalen ska bryta mot tystnadsplikten.

- Många av de uppsökande preventiva insatser som görs av ideella organisationer och landsting idag har alltså betydelse för att vilja hivtesta sig. Många har för vana att testa sig regelbundet, men landstingen och andra aktörer som erbjuder testning behöver förbättra sitt arbete med kvalitets- och bemötandefrågor för att nå fler och för att alla ska känna sig trygga med att komma tillbaka vid behov, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare vid enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten och doktorand vid Karolinska institutet.

Tidigare forskning har framförallt undersökt vad som hindrat personer som fått en sen hivdiagnos att testa sig tidigare. I denna enkätundersökning har 2 373 män som haft sex med andra män besvarat frågor utan koppling till en direkt testsituation. Av deltagarna hade 623 aldrig hivtestat sig.

Den nya kunskapen kan användas för att bättre skapa förutsättningar för regelbunden testning och därmed tidig diagnos. Detta har betydelse för individens möjlighet till effektiv behandling och därmed minskad smittsamhet vilket i sin tur påverkar epidemin i stort.

Folkhälsomyndigheten ser testtillfället som en betydelsefull del i det förebyggande arbetet och som en möjlighet för vården att ge förebyggande erbjudanden såsom vaccination och rådgivning kring kondomanvändning och andra sätt att minska sexuellt risktagande. Personal som möter män som har sex med män för testning behöver kunna tala om och främja sexuell hälsa i målgruppen.

Kategori: Nyhet