Gården och området där djuren gått på bete har spärrats av. En smittskyddsutredning pågår men bedömningen är att det inte är någon fara för allmänheten. Man måste ha varit i kontakt med sjuka eller döda djur för att kunna smittas. De människor som varit i direktkontakt med de smittade djuren har kontaktats av smittskyddsläkaren och förebyggande behandling har inletts.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965.

Mer information

Folkhälsomyndighetens sjukdomssida om mjältbrand

Jordbruksverket (länk borttagen 2019-11-18)

SVA (länk borttagen 2020-02-24)

Krisinformation.se

Kategori: Nyhet